?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 【原创】美发明微型发电?辽宁发电机供油系统简?- 沈阳德尼斯机电设备有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta name="MobileOptimized" content="width" /> <meta name="HandheldFriendly" content="true" /> <link href="/template/YXX0063/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/YXX0063/css/css_con.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://58movies.com/">88</a></h1> <div id="top_A"> <div id="b4aa5kuc2j" class="top"> <div id="b4aa5kuc2j" class="top_left"> 沈阳德尼斯机电设备有限公司为您免费提?a href="http://58movies.com">沈阳发电?/a>?a href="/supply/">大型发电机组价格</a>?a href="/news/">沈阳柴油发电机组价格</a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注? </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="top_right"> </div> </div> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="top_bgk"> <div id="b4aa5kuc2j" class="main"> <div id="b4aa5kuc2j" class="logo"> <div> <a href="/" title=""><img src="/uploads/logo/20130629110518.png" alt="沈阳德尼斯机电设备有限公? width="" height="" /></a> </div> </div> <dl class="biaoyu"> <dd><span>为您提供 </span>发电机组整体解决方案</dd> </dl> <div id="b4aa5kuc2j" class="top_ewm"> <img src="/template/YXX0063/picture/20161215112903_8593.png" title="移动端二维码" alt="移动端二维码" /> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="iphone"> <span> ?线: <b> 13909821888 </b> </span> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="clearboth"></div> </div> </div> <div> <img src="/template/YXX0063/images/1.jpg" width="100%" height="100%" /> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="inside_main"> <div id="b4aa5kuc2j" class="search_con"> <div id="b4aa5kuc2j" class="hotkey"> <span> 关键词: </span> <a href="/key.aspx?k=%e5%8f%91%e7%94%b5" rel="nofollow">发电</a> <a href="/key.aspx?k=%e6%9c%ba%e7%bb%84" rel="nofollow">机组</a> <a href="/key.aspx?k=%e5%8f%91%e7%94%b5%e6%9c%ba" rel="nofollow">发电?/a> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="form"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach"). } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach"). } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" accept-charset="utf-8" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="请输入关键字" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/YXX0063/images/ss2.png" align="center" > </form> </div> </div> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="inside_main"> <div id="b4aa5kuc2j" class="main_left"> <div id="b4aa5kuc2j" class="leftitem"> <div id="b4aa5kuc2j" class="tit"> 产品中心 </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="cates"> <dl> <dt> <a href="/lnfdj/" title="辽宁发电?>辽宁发电?/a> </dt> <dt> <a href="/fdjfjsb/" title="发电机附加设?>发电机附加设?/a> </dt> <dt> <a href="/dfkmsfdjz/" title="康明斯发电机?>康明斯发电机?/a> </dt> <dt> <a href="/ycfdjz/" title="玉柴发动机组">玉柴发动机组</a> </dt> <dt> <a href="/scfdjz/" title="上柴发电机组">上柴发电机组</a> </dt> <dt> <a href="/jcfdjz/" title="济柴发电机组">济柴发电机组</a> </dt> <dt> <a href="/jyfdj/" title="静音发电?>静音发电?/a> </dt> <dt> <a href="/ntfdjz/" title="南通发电机?>南通发电机?/a> </dt> <dt> <a href="/pjsfdjz/" title="帕金斯发电机?>帕金斯发电机?/a> </dt> <dt> <a href="/slfdjz/" title="三菱发电机组">三菱发电机组</a> </dt> <dt> <a href="/cqkmsfdjz/" title="重庆康明斯发电机?>重庆康明斯发电机?/a> </dt> <dt> <a href="/trqfdj/" title="天燃气发电机?>天燃气发电机?/a> </dt> <dt> <a href="/wcdlfdjz/" title="潍柴动力发电机组">潍柴动力发电机组</a> </dt> <dt> <a href="/wewfdjz/" title="沃尔沃发电机?>沃尔沃发电机?/a> </dt> <dt> <a href="/mxdlfdjz/" title="无锡动力发电机组">无锡动力发电机组</a> </dt> <dt> <a href="/ydsfdjz/" title="移动式发电机?>移动式发电机?/a> </dt> <dt> <a href="/hcdycfdjzjl/" title="河柴道依茨发电机?>河柴道依茨发电机?/a> </dt> <dt> <a href="/hgdsfdjz/" title="韩国斗山发电机组">韩国斗山发电机组</a> </dt> <dt> <a href="/syfdj/" title="沈阳发电?>沈阳发电?/a> </dt> <dt> <a href="/bcfdjz/" title="奔驰发电机组">奔驰发电机组</a> </dt> <dt> <a href="/sycyfdjz/" title="沈阳柴油发电机组">沈阳柴油发电机组</a> </dt> </dl> </div> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="leftitem"> <div id="b4aa5kuc2j" class="tit"> 新闻中心 </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="cates"> <dl> <dt> <a href="/news/jszc/" title="技术支?>技术支?/a> </dt> <dt> <a href="/news/ptgc/" title="配套工程">配套工程</a> </dt> </dl> </div> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="leftitem"> <div id="b4aa5kuc2j" class="tit"> 联系我们 </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="lianxi"> <dl> <dt> <div>咨询热线</div> <div id="b4aa5kuc2j" class="tel">024-24266088</div> </dt> <dd> 全国售后热线? <br /> 024-24266088 <br /> 邮箱?a rel="nofollow" href="mailto:yzhx888@163.com">yzhx888@163.com</a> <br /> 地址:沈阳市沈河区北站路53号财富中心B?304? </dd> </dl> </div> </div> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="main_right"> <div id="b4aa5kuc2j" class="sitemap"> 当前位置? <a href="/">首页</a> > <a href="/news/ptgc/">配套工程</a> > 详细内容 </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="content"> <div id="b4aa5kuc2j" class="news_xaingxi"> <h1>【原创】美发明微型发电?辽宁发电机供油系统简?/h1> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="news_author"> 发布时间?018-06-16    来源?a href='http://58movies.com/news/415.html'>http://58movies.com/news/415.html</a>     </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="news_content"> <p> <p style="text-indent:2em;"> <a href="http://58movies.com/supply/266.html" target="_blank">内蒙古天然气发电?/a>是本公司为广大消费者专业提供的,除此之外,对于辽宁<a href="http://58movies.com/supply/131.html" target="_blank">发电?/a>供油系统简介来说,也是有很多看点的,一起来看一下“美发明微型发电?<a href="http://58movies.com/lnfdj/" target="_blank">88福彩辽宁发电?/a>供油系统简介”吧?</p><p style="text-align:center;"><img alt="【原创】美发明微型发电?辽宁发电机供油系统简? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/10075/20140807105758.jpg?path=58movies.com/uploads/cp/20140807105758.jpg" /></p><p style="text-indent:2em;">  英国南安普敦大学下属Perpetuum公司称其研制的振动发电装置PMG17是一种安全且耐用的电池和硬线供电设备替代品。这种微型发电机利用精心设计的共鸣磁铁和线圈布置将机械振动转化为电力,从而为整个无线传感系统提供动力。此微型发电机生的电力足够通过多种无线网络为几个低能耗无线传感器提供电力?/p><p style="text-indent:2em;">  当Perpetuum的技术经理SteveRoberts?005年加入南安普敦大学的这家下属公司时,他面临的挑战是将一个“概念验证”示范品转化为一个可申请专利并且具有市场价值的产品,并且使其能够作为无线传感器可靠,安全且无需维护的电力来源,使用寿命至少20年。Roberts说:“虽然我们知道振动发电机的原理已经很多年了,而在石油行业无线传感器方面的进步真正给了我们开发具有市场价值产品的动力。停机期间的费用--如海上石油生产平?-是巨大的,所以操作者们广泛利用传感器以确保及早(在引发故障之?发现破损和潜在问题。在石油行业,一般来说,安装一个硬线传感器大约要花?万美元,所以你可以正确鉴别为什么使用无线传感器是如此大的进步。”工厂负责人利用加速表和温度计来监测发动机、鼓风机、泵和压缩机等设备的轴承和转子。温度升高或不正常的振动表明存在最终可能导致机器故障的缺陷。通过对机器的温度和振动进行监测,工程师可以了解其状况并预测机器故障。这样就可以采取预防措施,如有计划的保养和维修,以避免因停机而产生的巨大损失?/p><p style="text-indent:2em;">  迄今为止,大多数监测都是通过昂贵的硬线传感器或极少的维修人员利用手持监测设备进行检查来完成的。Perpetuum的振动发电装置可以使其能够长期对重要生产线或机器进行持续的监测并提高经济效益。这种微型发电机如今已经得到了石油行业的认可,并在几个加油站进行使用,包括壳牌在挪威的Nyhamna天然气工厂,它为无线震动和温度传感器提供电力。据壳牌称,在挪威的试点,无线振动和温度监测系统已经取得成功,开辟了无线技术作为标准操作在全球应用的道路。壳牌在全球?000万个传感器点发电机,美发明微型发电机它计划在未来?0年内都转换为无线传感器?/p><p style="text-indent:2em;"></p><p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#0020FF;">更多类似文章</span><span style="color:#0020FF;">?/span></p> <p style="text-indent:2em;">对于不同型号的发电机组,目前大多发电机组厂家都配有相应的标准油箱和供油系统供用户选购。同时,也可根据用户的要求设计成机底油箱。还可根据用户的要求设计成各种容量的分立式油箱。用户也可自行设计油箱,但不论何种油箱,其安装设计都必须遵循以下原则?/p><p style="text-indent:2em;">  安装原则?/p><p style="text-indent:2em;">  1)油箱存放位置必须安全以防止火灾,油箱或油桶应单独放在看得见的地方,适当离发电机组远点,且严格规定不准吸烟?/p><p style="text-indent:2em;">  2)油箱内装的燃油容量应该保证每天的日常供应?/p><p style="text-indent:2em;">  3)油箱放置后,最高油面不能比机组底座高出?.5米,如大油库油面高于2.5米,应在大油库与机组之间加日用油箱,使直接送油之压力不大于2.5米。即使在柴油机关闭期间,不允许燃油依靠重力,通过进油管路或喷油管路流入柴油机</p><p style="text-indent:2em;">  4)油口处的阻力不允许超过所用柴油机性能数据单上规定的使用干净滤芯时的规定值。这个阻力值是建立在燃油箱装一半燃油的基础上的?/p><p style="text-indent:2em;">  5)燃油回油阻力是不能超过所用柴油机性能数据单上的规定?/p><p style="text-indent:2em;">  6)燃油回油管路的连接不应造成油管中燃油出现冲击波?</p><p style="text-indent:2em;"> 好了,关于“美发明微型发电?辽宁发电机供油系统简介”呢,咱们今天就先讲述到这里,如果你还有任何疑问,或对于<a href="http://58movies.com/supply/266.html">内蒙古天然气发电?/a>?b>沈阳发电?/b>经销等还有想要了解的地方,可以电话咨询,当然也可以在线咨询我们的客服哦! </p> <p> <span>本文关键词:</span><span>发电?发明 传感 油箱 无线 传感?发电</span> </p> </p> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="pagess"> <ul> <div>上一?<a href="416.html">柴油发电机组发电机组2016新款出台 辽宁发电机供油系统简?/a></div> <div>下一?<a href="414.html">【组图】沈阳发电机组的性能比较和装置的分析 发电机燃油知识介?/a></div> </ul> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="info_key"> <span> 相关标签? </span> <a href='/key.aspx?k=%e4%bc%a0%e6%84%9f'>传感</a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%b2%b9%e7%ae%b1'>油箱</a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%97%a0%e7%ba%bf'>无线</a>,<a href='/key.aspx?k=%e4%bc%a0%e6%84%9f%e5%99%a8'>传感?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%8f%91%e7%94%b5'>发电</a>, </div> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> <dd> <div id="b4aa5kuc2j" class="img"> <a href="/supply/207.html" title="买沈阳发电机" rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/10075/201909181257580951007524370.jpg?path=58movies.com/uploads/cp/201909181257580951007524370.jpg" title="买沈阳发电机" alt="买沈阳发电机" /> </a> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="txt"> <a href="/supply/207.html" title="买沈阳发电机" rel="nofollow"> 买沈阳发电机 </a> </div> </dd> <dd> <div id="b4aa5kuc2j" class="img"> <a href="/supply/265.html" title="沈阳天然气发电机" rel="nofollow"> <img src="/uploads/cp/20140807105758.jpg" title="沈阳天然气发电机" alt="沈阳天然气发电机" /> </a> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="txt"> <a href="/supply/265.html" title="沈阳天然气发电机" rel="nofollow"> 沈阳天然气发电机 </a> </div> </dd> <dd> <div id="b4aa5kuc2j" class="img"> <a href="/supply/196.html" title="专业生产沈阳发电? rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/10075/201909161130001401007555495.jpg?path=58movies.com/uploads/cp/201909161130001401007555495.jpg" title="专业生产沈阳发电? alt="专业生产沈阳发电? /> </a> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="txt"> <a href="/supply/196.html" title="专业生产沈阳发电? rel="nofollow"> 专业生产沈阳发电? </a> </div> </dd> <dd> <div id="b4aa5kuc2j" class="img"> <a href="/supply/231.html" title="沈阳辽宁发电? rel="nofollow"> <img src="/uploads/cp/20140707114330.jpg" title="沈阳辽宁发电? alt="沈阳辽宁发电? /> </a> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="txt"> <a href="/supply/231.html" title="沈阳辽宁发电? rel="nofollow"> 沈阳辽宁发电? </a> </div> </dd> </dl> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="zklist"> <div id="b4aa5kuc2j" class="zklist-T"> 相关新闻 </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="zklist-C"> <ul> <li> <a href="/news/618.html" title="【经验】沈阳专业生产沈阳发电机?发电机价格发电机?016? rel="nofollow"> 【经验】沈阳专业生产沈阳发电机?发电机价格发电机?016? </a> </li> <li> <a href="/news/617.html" title="【图文】柴油发电机系统调试方案_柴油发电机噪声的合理范围值是多少" rel="nofollow"> 【图文】柴油发电机系统调试方案_柴油发电机噪声的合理范围值是多少 </a> </li> <li> <a href="/news/616.html" title="柴油发电机组发电机组2016新款出台 辽宁发电机供油系统简? rel="nofollow"> 柴油发电机组发电机组2016新款出台 辽宁发电机供油系统简? </a> </li> <li> <a href="/news/615.html" title="【图文】柴油发电机技术—噪声的分类有哪些_无刷发电机静止部分的组成结构" rel="nofollow"> 【图文】柴油发电机技术—噪声的分类有哪些_无刷发电机静止部分的组成结构 </a> </li> <li> <a href="/news/614.html" title="【图文】康明斯发电机组预热到启动的操作_康明斯发电机组的操作误区" rel="nofollow"> 【图文】康明斯发电机组预热到启动的操作_康明斯发电机组的操作误区 </a> </li> <li> <a href="/news/613.html" title="【推荐】沈阳发电机部分部件的分?优质沈阳发电机批?采购" rel="nofollow"> 【推荐】沈阳发电机部分部件的分?优质沈阳发电机批?采购 </a> </li> <li> <a href="/news/612.html" title="【经验】沈阳发电机组组生产厂家之一 简述沈阳发电机? rel="nofollow"> 【经验】沈阳发电机组组生产厂家之一 简述沈阳发电机? </a> </li> <li> <a href="/news/611.html" title="【优选】天然气发电机组的进气系统介绍和保养 燃气发电机组发电方式的比? rel="nofollow"> 【优选】天然气发电机组的进气系统介绍和保养 燃气发电机组发电方式的比? </a> </li> <li> <a href="/news/610.html" title="大型发电机组价格发电机问?让心跳直接为手机充电 怎么更换发电机的油水分离器?" rel="nofollow"> 大型发电机组价格发电机问?让心跳直接为手机充电 怎么更换发电机的油水分离器? </a> </li> <li> <a href="/news/609.html" title="【图文】部分发电机故障分析 沈阳发电机组组生产厂家之一" rel="nofollow"> 【图文】部分发电机故障分析 沈阳发电机组组生产厂家之一 </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="bottom_box"> <div id="b4aa5kuc2j" class="bottom_nav"> <a rel="nofollow" href="/" title="首页">首页</a> <a rel="nofollow" href="/about/" title="走进德尼?>走进德尼?/a> <a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品展示">产品展示</a> <a rel="nofollow" href="/buy/" title="厂房设备">厂房设备</a> <a rel="nofollow" href="/download/" title="荣誉资质">荣誉资质</a> <a rel="nofollow" href="/news/jszc/" title="技术支?>技术支?/a> <a rel="nofollow" href="/news/ptgc/" title="配套工程">配套工程</a> <a rel="nofollow" href="/news/" title="公司动?>公司动?/a> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html" title="成功案例">成功案例</a> <a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a> <a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a> <a href="/sitemap.xml" title="XML">XML</a> <a href="/changecity.html" title="城市分站">城市分站</a> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="bottom_big"> <div id="b4aa5kuc2j" class="bottom_left"> 沈阳柴油发电机组哪家好?供应订做多少钱?发电机组参数怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供天然气发电机组、沈阳发电机租赁、发电机、沈阳发电机维修等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制? <br/> Powered by <div>Copyright© 58movies.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 热门城市推广: <a href="/benxi.html" title="本溪" target="_blank" >本溪</a> <a href="/haebin.html" title="哈尔? target="_blank" >哈尔?/a> <a href="/shenyang.html" title="沈阳" target="_blank" >沈阳</a> <a href="/heilongjiang.html" title="黑龙? target="_blank" >黑龙?/a> <a href="/dalian.html" title="大连" target="_blank" >大连</a> <a href="/changchun.html" title="长春" target="_blank" >长春</a> <a href="/jilin.html" title="吉林" target="_blank" >吉林</a> </div> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="bottom_right"> <img src="/template/YXX0063/picture/20161215112903_8593.png" title="扫一扫访问手机站" alt="扫一扫访问手机站" /> </div> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script>var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?be055eb5acfdc25d3bd72279b8418725"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();</script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window..protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); <a target="_blank" title="׸" href="http://syaxjy.com">׸</a> <a target="_blank" title="˷ͧע" href="http://cxfdm.com">˷ͧע</a> <a target="_blank" title="ڸ" href="http://haoqings.com">ڸ</a> <a target="_blank" title="и" href="http://sy-rhtz.com">и</a> <a target="_blank" title="" href="http://nyxjgz.com"></a> <a target="_blank" title="è" href="http://88subet.com">è</a> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='r2oob'><dl id='r2oob'></dl></pre><strike id='r2oob'></strike><p id='r2oob'><legend id='r2oob'></legend><noframes id='r2oob'><small id='r2oob'></small><noframes id='r2oob'></noframes></noframes></p><style id='r2oob'><q id='r2oob'></q></style><big id='r2oob'></big><form id='r2oob'></form><blockquote id='r2oob'><ul id='r2oob'><span id='r2oob'><b id='r2oob'><ol id='r2oob'><big id='r2oob'><span id='r2oob'></span></big></ol><small id='r2oob'></small><ol id='r2oob'><ul id='r2oob'><tbody id='r2oob'><fieldset id='r2oob'><strong id='r2oob'><li id='r2oob'><bdo id='r2oob'><abbr id='r2oob'></abbr></bdo><span id='r2oob'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='r2oob'><noframes id='r2oob'><tbody id='r2oob'></tbody></noframes></legend></b><strong id='r2oob'></strong></span></ul></blockquote><center id='r2oob'><small id='r2oob'><ins id='r2oob'><td id='r2oob'><div id='r2oob'></div></td></ins></small></center><del id='r2oob'><p id='r2oob'></p><noscript id='r2oob'><small id='r2oob'><b id='r2oob'></b><style id='r2oob'></style><i id='r2oob'></i><small id='r2oob'><dl id='r2oob'></dl><fieldset id='r2oob'><form id='r2oob'><dt id='r2oob'><code id='r2oob'></code><code id='r2oob'><div id='r2oob'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='r2oob'><kbd id='r2oob'></kbd><sup id='r2oob'><th id='r2oob'></th></sup></thead><sup id='r2oob'><strong id='r2oob'><i id='r2oob'></i></strong><small id='r2oob'><div id='r2oob'></div></small><ins id='r2oob'></ins></sup><legend id='r2oob'><table id='r2oob'></table></legend></noscript></del><li id='r2oob'><optgroup id='r2oob'></optgroup></li><label id='r2oob'></label><label id='r2oob'></label><sub id='r2oob'></sub><del id='r2oob'></del><em id='r2oob'><dd id='r2oob'></dd></em><small id='r2oob'></small><optgroup id='r2oob'><dfn id='r2oob'></dfn></optgroup><option id='r2oob'><tr id='r2oob'><code id='r2oob'></code></tr></option><fieldset id='r2oob'></fieldset><strong id='r2oob'></strong><noframes id='r2oob'><tfoot id='r2oob'></tfoot></noframes><q id='r2oob'><code id='r2oob'><select id='r2oob'></select></code></q><fieldset id='r2oob'><big id='r2oob'><tt id='r2oob'></tt></big><p id='r2oob'></p></fieldset><li id='r2oob'></li><li id='r2oob'></li><tfoot id='r2oob'></tfoot><small id='r2oob'></small><ul id='r2oob'></ul><option id='r2oob'></option><pre id='r2oob'><ins id='r2oob'></ins></pre><select id='r2oob'></select><ins id='r2oob'><td id='r2oob'><i id='r2oob'></i></td><u id='r2oob'><code id='r2oob'><thead id='r2oob'><button id='r2oob'><thead id='r2oob'><option id='r2oob'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='r2oob'><em id='r2oob'><big id='r2oob'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='r2oob'><strong id='r2oob'></strong><del id='r2oob'></del></sup><label id='r2oob'></label><q id='r2oob'><b id='r2oob'><acronym id='r2oob'></acronym><div id='r2oob'><button id='r2oob'><table id='r2oob'></table><sup id='r2oob'><dd id='r2oob'><tfoot id='r2oob'></tfoot></dd><blockquote id='r2oob'><noframes id='r2oob'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='r2oob'><ul id='r2oob'><li id='r2oob'></li></ul></div></q><tfoot id='r2oob'><font id='r2oob'><i id='r2oob'><dd id='r2oob'></dd></i></font></tfoot><tr id='r2oob'><optgroup id='r2oob'></optgroup></tr><address id='r2oob'><tfoot id='r2oob'></tfoot><dd id='r2oob'></dd></address><option id='r2oob'><abbr id='r2oob'><style id='r2oob'></style><tt id='r2oob'></tt><font id='r2oob'></font><u id='r2oob'><tt id='r2oob'></tt></u></abbr></option><dd id='r2oob'><ol id='r2oob'></ol></dd><bdo id='r2oob'><acronym id='r2oob'><pre id='r2oob'></pre></acronym><b id='r2oob'><span id='r2oob'></span></b><form id='r2oob'></form></bdo><dl id='r2oob'></dl><thead id='r2oob'></thead><tt id='r2oob'><tt id='r2oob'></tt><sub id='r2oob'><i id='r2oob'><dt id='r2oob'></dt><p id='r2oob'></p></i></sub></tt><acronym id='r2oob'><dd id='r2oob'></dd></acronym><small id='r2oob'><acronym id='r2oob'><i id='r2oob'><label id='r2oob'><kbd id='r2oob'><form id='r2oob'><div id='r2oob'><strike id='r2oob'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='r2oob'></bdo><strike id='r2oob'><table id='r2oob'></table></strike></small><strike id='r2oob'></strike><abbr id='r2oob'></abbr><tbody id='r2oob'></tbody><sup id='r2oob'></sup><code id='r2oob'><ul id='r2oob'><tfoot id='r2oob'></tfoot></ul></code><bdo id='r2oob'></bdo><tr id='r2oob'></tr><sup id='r2oob'></sup><abbr id='r2oob'></abbr><dfn id='r2oob'><dir id='r2oob'><p id='r2oob'></p></dir><small id='r2oob'><div id='r2oob'></div></small></dfn><th id='r2oob'><noscript id='r2oob'></noscript></th><address id='r2oob'><abbr id='r2oob'></abbr><big id='r2oob'></big></address><ol id='r2oob'><dd id='r2oob'><address id='r2oob'></address></dd></ol><sub id='r2oob'><optgroup id='r2oob'></optgroup><thead id='r2oob'></thead></sub><th id='r2oob'><del id='r2oob'></del></th><dd id='r2oob'><small id='r2oob'></small></dd><option id='r2oob'><thead id='r2oob'></thead></option><blockquote id='r2oob'></blockquote><option id='r2oob'></option><noframes id='r2oob'><legend id='r2oob'><style id='r2oob'><dir id='r2oob'><q id='r2oob'></q></dir></style></legend></noframes><u id='r2oob'></u><table id='r2oob'><table id='r2oob'><dir id='r2oob'><thead id='r2oob'><dl id='r2oob'><td id='r2oob'></td></dl></thead></dir><noframes id='r2oob'><i id='r2oob'><tr id='r2oob'><dt id='r2oob'><q id='r2oob'><span id='r2oob'><b id='r2oob'><form id='r2oob'><ins id='r2oob'></ins><ul id='r2oob'></ul><sub id='r2oob'></sub></form><legend id='r2oob'></legend><bdo id='r2oob'><pre id='r2oob'><center id='r2oob'></center></pre></bdo></b><th id='r2oob'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='r2oob'><optgroup id='r2oob'><dfn id='r2oob'><del id='r2oob'><code id='r2oob'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='r2oob'><div id='r2oob'><tfoot id='r2oob'></tfoot><dl id='r2oob'><fieldset id='r2oob'></fieldset></dl></div></noframes><label id='r2oob'></label></table><tfoot id='r2oob'></tfoot></table><span id='r2oob'></span><dfn id='r2oob'></dfn><tr id='r2oob'></tr><th id='r2oob'><tt id='r2oob'></tt><dd id='r2oob'></dd></th><optgroup id='r2oob'></optgroup><blockquote id='r2oob'></blockquote><center id='r2oob'></center><em id='r2oob'><kbd id='r2oob'></kbd><li id='r2oob'><span id='r2oob'></span></li><pre id='r2oob'></pre></em><ol id='r2oob'><tt id='r2oob'><label id='r2oob'><kbd id='r2oob'></kbd></label></tt></ol><sub id='r2oob'><sup id='r2oob'><dl id='r2oob'></dl><td id='r2oob'></td><tt id='r2oob'><blockquote id='r2oob'><big id='r2oob'><ol id='r2oob'><tt id='r2oob'><code id='r2oob'><p id='r2oob'></p><small id='r2oob'><li id='r2oob'></li><button id='r2oob'><tfoot id='r2oob'><i id='r2oob'></i></tfoot></button><tbody id='r2oob'><em id='r2oob'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='r2oob'><i id='r2oob'><span id='r2oob'></span><dt id='r2oob'><ol id='r2oob'></ol><b id='r2oob'></b><strike id='r2oob'><dir id='r2oob'></dir></strike></dt><legend id='r2oob'></legend><tr id='r2oob'><optgroup id='r2oob'><label id='r2oob'><select id='r2oob'><tt id='r2oob'><blockquote id='r2oob'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='r2oob'></b></i><dfn id='r2oob'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='r2oob'></option><td id='r2oob'><big id='r2oob'><tfoot id='r2oob'></tfoot></big><strong id='r2oob'></strong></td><tfoot id='r2oob'></tfoot><tfoot id='r2oob'><pre id='r2oob'><acronym id='r2oob'><table id='r2oob'><dir id='r2oob'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='r2oob'></tt><strong id='r2oob'><u id='r2oob'><div id='r2oob'><div id='r2oob'><q id='r2oob'></q></div><strong id='r2oob'><dt id='r2oob'><sub id='r2oob'><li id='r2oob'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='r2oob'></big><th id='r2oob'></th><dd id='r2oob'><center id='r2oob'></center></dd><td id='r2oob'></td><ol id='r2oob'><dd id='r2oob'><th id='r2oob'></th></dd></ol><dt id='r2oob'><div id='r2oob'><abbr id='r2oob'><strike id='r2oob'></strike></abbr></div></dt><center id='r2oob'></center><center id='r2oob'></center><bdo id='r2oob'><dd id='r2oob'><abbr id='r2oob'><strike id='r2oob'></strike><ul id='r2oob'><del id='r2oob'><q id='r2oob'><tbody id='r2oob'><noframes id='r2oob'><bdo id='r2oob'></bdo><ul id='r2oob'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='r2oob'><big id='r2oob'><dt id='r2oob'><acronym id='r2oob'></acronym><q id='r2oob'><select id='r2oob'><center id='r2oob'><dir id='r2oob'></dir></center></select><noscript id='r2oob'><strong id='r2oob'><tr id='r2oob'></tr></strong><label id='r2oob'></label><strike id='r2oob'></strike><option id='r2oob'><u id='r2oob'><ol id='r2oob'><blockquote id='r2oob'></blockquote></ol></u></option><table id='r2oob'></table></noscript><i id='r2oob'><abbr id='r2oob'></abbr></i><thead id='r2oob'><strong id='r2oob'><b id='r2oob'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='r2oob'></acronym><sub id='r2oob'></sub><optgroup id='r2oob'><del id='r2oob'><optgroup id='r2oob'></optgroup></del><button id='r2oob'></button></optgroup><ul id='r2oob'><em id='r2oob'></em><dir id='r2oob'><td id='r2oob'></td><address id='r2oob'></address><td id='r2oob'></td><thead id='r2oob'><thead id='r2oob'></thead><ul id='r2oob'></ul></thead></dir><del id='r2oob'></del><thead id='r2oob'></thead></ul><acronym id='r2oob'></acronym></bdo><legend id='r2oob'><font id='r2oob'><font id='r2oob'><span id='r2oob'><tr id='r2oob'><option id='r2oob'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='r2oob'><b id='r2oob'><select id='r2oob'></select></b></tbody><div id='r2oob'><form id='r2oob'></form><fieldset id='r2oob'><pre id='r2oob'><kbd id='r2oob'><u id='r2oob'><form id='r2oob'><li id='r2oob'><th id='r2oob'><dt id='r2oob'></dt></th></li><span id='r2oob'></span></form><address id='r2oob'></address></u><u id='r2oob'><tt id='r2oob'></tt></u></kbd></pre><p id='r2oob'></p></fieldset></div><tbody id='r2oob'><blockquote id='r2oob'><style id='r2oob'></style></blockquote><u id='r2oob'></u></tbody><fieldset id='r2oob'></fieldset><form id='r2oob'></form><li id='r2oob'><abbr id='r2oob'></abbr></li><acronym id='r2oob'></acronym><tt id='r2oob'><dl id='r2oob'></dl></tt><fieldset id='r2oob'></fieldset><em id='r2oob'></em><b id='r2oob'></b><p id='r2oob'></p><tbody id='r2oob'><address id='r2oob'></address><dd id='r2oob'></dd></tbody><dir id='r2oob'></dir><tbody id='r2oob'></tbody><ul id='r2oob'><select id='r2oob'></select></ul><td id='r2oob'></td><kbd id='r2oob'><tt id='r2oob'><q id='r2oob'></q></tt></kbd><tfoot id='r2oob'><select id='r2oob'><abbr id='r2oob'></abbr><table id='r2oob'></table></select></tfoot><em id='r2oob'><optgroup id='r2oob'><label id='r2oob'></label><ol id='r2oob'><dir id='r2oob'><label id='r2oob'></label><form id='r2oob'><thead id='r2oob'><tbody id='r2oob'></tbody></thead></form></dir><table id='r2oob'><form id='r2oob'><table id='r2oob'><legend id='r2oob'><li id='r2oob'></li><big id='r2oob'><span id='r2oob'><optgroup id='r2oob'><span id='r2oob'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='r2oob'></noscript><div id='r2oob'><code id='r2oob'><sup id='r2oob'><kbd id='r2oob'></kbd></sup><thead id='r2oob'><small id='r2oob'></small></thead></code></div><dt id='r2oob'></dt></table></form></table><abbr id='r2oob'><small id='r2oob'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='r2oob'><optgroup id='r2oob'></optgroup></abbr><sup id='r2oob'></sup><abbr id='r2oob'><style id='r2oob'><strike id='r2oob'><b id='r2oob'><i id='r2oob'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='r2oob'></table><dl id='r2oob'></dl><strike id='r2oob'></strike><tt id='r2oob'><p id='r2oob'></p></tt><div id='r2oob'><noscript id='r2oob'></noscript><dt id='r2oob'><bdo id='r2oob'><strong id='r2oob'><sup id='r2oob'><acronym id='r2oob'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='r2oob'><tbody id='r2oob'></tbody><tbody id='r2oob'><dl id='r2oob'></dl><del id='r2oob'></del><ins id='r2oob'><dfn id='r2oob'><button id='r2oob'></button></dfn></ins><td id='r2oob'></td><option id='r2oob'></option><tbody id='r2oob'><sub id='r2oob'><acronym id='r2oob'><font id='r2oob'><ins id='r2oob'></ins></font><tr id='r2oob'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='r2oob'></dir><address id='r2oob'><bdo id='r2oob'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='r2oob'><q id='r2oob'><dd id='r2oob'><fieldset id='r2oob'></fieldset></dd></q></form><ol id='r2oob'></ol><tfoot id='r2oob'></tfoot></dt></div><pre id='r2oob'><tt id='r2oob'></tt><noframes id='r2oob'></noframes></pre><dir id='r2oob'><tt id='r2oob'><q id='r2oob'></q><select id='r2oob'><dir id='r2oob'></dir><ins id='r2oob'><li id='r2oob'></li></ins><small id='r2oob'><ul id='r2oob'></ul></small><pre id='r2oob'></pre></select></tt><ul id='r2oob'></ul></dir><th id='r2oob'></th><ol id='r2oob'><sup id='r2oob'><i id='r2oob'><pre id='r2oob'><table id='r2oob'></table></pre></i></sup></ol><option id='r2oob'></option><dt id='r2oob'></dt><sup id='r2oob'></sup><big id='r2oob'></big><thead id='r2oob'></thead><p id='r2oob'></p><td id='r2oob'><acronym id='r2oob'><div id='r2oob'><tt id='r2oob'></tt></div><fieldset id='r2oob'></fieldset><bdo id='r2oob'></bdo><em id='r2oob'><font id='r2oob'></font></em></acronym></td><dir id='r2oob'></dir><u id='r2oob'></u><strong id='r2oob'><td id='r2oob'></td></strong><tt id='r2oob'></tt><q id='r2oob'><legend id='r2oob'><bdo id='r2oob'><bdo id='r2oob'><legend id='r2oob'><b id='r2oob'><strong id='r2oob'><label id='r2oob'><sup id='r2oob'><u id='r2oob'><sup id='r2oob'></sup></u><big id='r2oob'></big><select id='r2oob'></select></sup><p id='r2oob'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='r2oob'></noscript><dt id='r2oob'></dt></bdo></legend></q><small id='r2oob'></small><b id='r2oob'></b><li id='r2oob'><p id='r2oob'><label id='r2oob'><table id='r2oob'><sup id='r2oob'><em id='r2oob'></em></sup></table><blockquote id='r2oob'></blockquote></label></p></li><blockquote id='r2oob'></blockquote><dd id='r2oob'><thead id='r2oob'></thead><abbr id='r2oob'><noscript id='r2oob'><tbody id='r2oob'><style id='r2oob'><sup id='r2oob'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div></html>