?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 柴油发电机沈阳进口发电机?美发明微型发电机 - 沈阳德尼斯机电设备有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta name="MobileOptimized" content="width" /> <meta name="HandheldFriendly" content="true" /> <link href="/template/YXX0063/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/YXX0063/css/css_con.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://58movies.com/">88</a></h1> <div id="top_A"> <div id="b4aa5kuc2j" class="top"> <div id="b4aa5kuc2j" class="top_left"> 沈阳德尼斯机电设备有限公司为您免费提?a href="http://58movies.com">沈阳发电?/a>?a href="/supply/">大型发电机组价格</a>?a href="/news/">沈阳柴油发电机组价格</a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注? </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="top_right"> </div> </div> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="top_bgk"> <div id="b4aa5kuc2j" class="main"> <div id="b4aa5kuc2j" class="logo"> <div> <a href="/" title=""><img src="/uploads/logo/20130629110518.png" alt="沈阳德尼斯机电设备有限公? width="" height="" /></a> </div> </div> <dl class="biaoyu"> <dd><span>为您提供 </span>发电机组整体解决方案</dd> </dl> <div id="b4aa5kuc2j" class="top_ewm"> <img src="/template/YXX0063/picture/20161215112903_8593.png" title="移动端二维码" alt="移动端二维码" /> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="iphone"> <span> ?线: <b> 13909821888 </b> </span> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="clearboth"></div> </div> </div> <div> <img src="/template/YXX0063/images/1.jpg" width="100%" height="100%" /> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="inside_main"> <div id="b4aa5kuc2j" class="search_con"> <div id="b4aa5kuc2j" class="hotkey"> <span> 关键词: </span> <a href="/key.aspx?k=%e5%8f%91%e7%94%b5" rel="nofollow">发电</a> <a href="/key.aspx?k=%e6%9c%ba%e7%bb%84" rel="nofollow">机组</a> <a href="/key.aspx?k=%e5%8f%91%e7%94%b5%e6%9c%ba" rel="nofollow">发电?/a> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="form"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach"). } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach"). } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" accept-charset="utf-8" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="请输入关键字" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/YXX0063/images/ss2.png" align="center" > </form> </div> </div> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="inside_main"> <div id="b4aa5kuc2j" class="main_left"> <div id="b4aa5kuc2j" class="leftitem"> <div id="b4aa5kuc2j" class="tit"> 产品中心 </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="cates"> <dl> <dt> <a href="/lnfdj/" title="辽宁发电?>辽宁发电?/a> </dt> <dt> <a href="/fdjfjsb/" title="发电机附加设?>发电机附加设?/a> </dt> <dt> <a href="/dfkmsfdjz/" title="康明斯发电机?>康明斯发电机?/a> </dt> <dt> <a href="/ycfdjz/" title="玉柴发动机组">玉柴发动机组</a> </dt> <dt> <a href="/scfdjz/" title="上柴发电机组">上柴发电机组</a> </dt> <dt> <a href="/jcfdjz/" title="济柴发电机组">济柴发电机组</a> </dt> <dt> <a href="/jyfdj/" title="静音发电?>静音发电?/a> </dt> <dt> <a href="/ntfdjz/" title="南通发电机?>南通发电机?/a> </dt> <dt> <a href="/pjsfdjz/" title="帕金斯发电机?>帕金斯发电机?/a> </dt> <dt> <a href="/slfdjz/" title="三菱发电机组">三菱发电机组</a> </dt> <dt> <a href="/cqkmsfdjz/" title="重庆康明斯发电机?>重庆康明斯发电机?/a> </dt> <dt> <a href="/trqfdj/" title="天燃气发电机?>天燃气发电机?/a> </dt> <dt> <a href="/wcdlfdjz/" title="潍柴动力发电机组">潍柴动力发电机组</a> </dt> <dt> <a href="/wewfdjz/" title="沃尔沃发电机?>沃尔沃发电机?/a> </dt> <dt> <a href="/mxdlfdjz/" title="无锡动力发电机组">无锡动力发电机组</a> </dt> <dt> <a href="/ydsfdjz/" title="移动式发电机?>移动式发电机?/a> </dt> <dt> <a href="/hcdycfdjzjl/" title="河柴道依茨发电机?>河柴道依茨发电机?/a> </dt> <dt> <a href="/hgdsfdjz/" title="韩国斗山发电机组">韩国斗山发电机组</a> </dt> <dt> <a href="/syfdj/" title="沈阳发电?>沈阳发电?/a> </dt> <dt> <a href="/bcfdjz/" title="奔驰发电机组">奔驰发电机组</a> </dt> <dt> <a href="/sycyfdjz/" title="沈阳柴油发电机组">沈阳柴油发电机组</a> </dt> </dl> </div> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="leftitem"> <div id="b4aa5kuc2j" class="tit"> 新闻中心 </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="cates"> <dl> <dt> <a href="/news/jszc/" title="技术支?>技术支?/a> </dt> <dt> <a href="/news/ptgc/" title="配套工程">配套工程</a> </dt> </dl> </div> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="leftitem"> <div id="b4aa5kuc2j" class="tit"> 联系我们 </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="lianxi"> <dl> <dt> <div>咨询热线</div> <div id="b4aa5kuc2j" class="tel">024-24266088</div> </dt> <dd> 全国售后热线? <br /> 024-24266088 <br /> 邮箱?a rel="nofollow" href="mailto:yzhx888@163.com">yzhx888@163.com</a> <br /> 地址:沈阳市沈河区北站路53号财富中心B?304? </dd> </dl> </div> </div> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="main_right"> <div id="b4aa5kuc2j" class="sitemap"> 当前位置? <a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容 </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="content"> <div id="b4aa5kuc2j" class="news_xaingxi"> <h1>柴油发电机沈阳进口发电机?美发明微型发电机</h1> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="news_author"> 发布时间?020-09-15    来源?a href='http://58movies.com/news/606.html'>http://58movies.com/news/606.html</a>     </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="news_content"> <p> <a href="http://58movies.com/" target="_blank">沈阳德尼斯机电设备有限公?/a>?a href="http://58movies.com/supply/131.html" target="_blank">发电?/a>组轴系动力特性非常专业,今天我们小编就来给您介绍发电机组轴系动力特性,希望通过我们的介绍让您对发电机组轴系动力特性等问题有更深入的了?p style="text-indent:2em;">  两种<b><a href="http://58movies.com/" target="_blank" style="font-weight:bold">沈阳发电?/a></b>组的性能比较。单燃料沈阳发电机组工作原理及优点: 将“空气沼气”的混合物在气缸内压缩,用火花塞使其燃烧,通过火塞的往复运动得到动力,然后连接发电机发电?</p><p style="text-indent:2em;"> ?不需要辅助燃料油及其供给设备 </p><p style="text-indent:2em;"> ?燃料为一个系统,在控制方面比可烧两种?料的沈阳发电机组简?/p><p style="text-indent:2em;"> ?沈阳发电机组价格较低 双燃料沼?柴油沈阳发电机组工作原理及优点: 将“空气燃烧气体”的混合物在气缸内压缩,用点火燃料使其燃烧,通过火塞的往复运动得到动力,然后连接发电机发电。① 用液体燃料或气体燃料都可工作 ?对沼气的产量和甲烷浓度的变化能够???如由用气体燃料转为用柴油燃料在停止工作,沈阳发电机组内不残留未燃烧的气体发电,发电机组轴系动力特性因为饿耐腐蚀?好两种沈阳发电机组组缺点:工作受到供给的沼气的数量和质量的影响 ?用气体燃料工作时也需要液?辅助燃料 ?需要液体燃料供给设??控制机构稍复??借个较单燃料式沈阳发电机组稍高?/p><p style="text-indent:2em;"></p><p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#0020FF;">欢迎您阅?/span><span style="color:#0020FF;">?/span> <p style="text-indent:2em;">  英国南安普敦大学下属Perpetuum公司称其研制的振动发电装置PMG17是一种安全且耐用的电池和硬线供电设备替代品。这种微型发电机利用精心设计的共鸣磁铁和线圈布置将机械振动转化为电力,从而为整个无线传感系统提供动力。此微型发电机生的电力足够通过多种无线网络为几个低能耗无线传感器提供电力?/p><p style="text-indent:2em;">  当Perpetuum的技术经理SteveRoberts?005年加入南安普敦大学的这家下属公司时,他面临的挑战是将一个“概念验证”示范品转化为一个可申请专利并且具有市场价值的产品,并且使其能够作为无线传感器可靠,安全且无需维护的电力来源,使用寿命至少20年。Roberts说:“虽然我们知道振动发电机的原理已经很多年了,而在石油行业无线传感器方面的进步真正给了我们开发具有市场价值产品的动力。停机期间的费用--如海上石油生产平?-是巨大发电机的微型振动发电机,所以操作者们广泛利用传感器以确保及早(在引发故障之?发现破损和潜在问题。在石油行业,一般来说,安装一个硬线传感器大约要花?万美元,所以你可以正确鉴别为什么使用无线传感器是如此大的进步。”工厂负责人利用加速表和温度计来监测发动机、鼓风机、泵和压缩机等设备的轴承和转子。温度升高或不正常的振动表明存在最终可能导致机器故障的缺陷。通过对机器的温度和振动进行监测,工程师可以了解其状况并预测机器故障。这样就可以采取预防措施,如有计划的保养和维修,以避免因停机而产生的巨大损失?/p><p style="text-indent:2em;">  迄今为止,大多数监测都是通过昂贵的硬线传感器或极少的维修人员利用手持监测设备进行检查来完成的。Perpetuum的振动发电装置可以使其能够长期对重要生产线或机器进行持续的监测并提高经济效益。这种微型发电机如今已经得到了石油行业的认可,并在几个加油站进行使用,包括壳牌在挪威的Nyhamna天然气工厂,它为无线震动和温度传感器提供电力。据壳牌称,在挪威的试点,无线振动和温度监测系统已经取得成功,开辟了无线技术作为标准操作在全球应用的道路。壳牌在全球?000万个传感器点,它计划在未来的10年内都转换为无线传感器?/p><p style="text-indent:2em;"></p>如果沈阳德尼斯机电设备有限公司为大家准备的这篇“发电机组轴系动力特性”对大家有所帮助,希望能收藏一下,如果有什么不足的地方,也希望您能给我们指出来,让我们有更多的进步? </p> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="pagess"> <ul> <div>上一?<a href="607.html">【多图】天然气发电机组市场深度研究 高压发电机组-燃气发电机组</a></div> <div>下一?<a href="605.html">大型发电机组价格沈阳风力发电机中的新技?怎么更换发电机的油水分离器?</a></div> </ul> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="info_key"> <span> 相关标签? </span> <a href='/key.aspx?k=%e5%8f%91%e7%94%b5'>发电</a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%8f%91%e7%94%b5%e6%9c%ba'>发电?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e7%87%83%e6%96%99'>燃料</a>,<a href='/key.aspx?k=%e4%bc%a0%e6%84%9f'>传感</a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%97%a0%e7%ba%bf'>无线</a>, </div> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> <dd> <div id="b4aa5kuc2j" class="img"> <a href="/supply/207.html" title="买沈阳发电机" rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/10075/201909181257580951007524370.jpg?path=58movies.com/uploads/cp/201909181257580951007524370.jpg" title="买沈阳发电机" alt="买沈阳发电机" /> </a> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="txt"> <a href="/supply/207.html" title="买沈阳发电机" rel="nofollow"> 买沈阳发电机 </a> </div> </dd> <dd> <div id="b4aa5kuc2j" class="img"> <a href="/supply/265.html" title="沈阳天然气发电机" rel="nofollow"> <img src="/uploads/cp/20140807105758.jpg" title="沈阳天然气发电机" alt="沈阳天然气发电机" /> </a> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="txt"> <a href="/supply/265.html" title="沈阳天然气发电机" rel="nofollow"> 沈阳天然气发电机 </a> </div> </dd> <dd> <div id="b4aa5kuc2j" class="img"> <a href="/supply/196.html" title="专业生产沈阳发电? rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/10075/201909161130001401007555495.jpg?path=58movies.com/uploads/cp/201909161130001401007555495.jpg" title="专业生产沈阳发电? alt="专业生产沈阳发电? /> </a> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="txt"> <a href="/supply/196.html" title="专业生产沈阳发电? rel="nofollow"> 专业生产沈阳发电? </a> </div> </dd> <dd> <div id="b4aa5kuc2j" class="img"> <a href="/supply/231.html" title="沈阳辽宁发电? rel="nofollow"> <img src="/uploads/cp/20140707114330.jpg" title="沈阳辽宁发电? alt="沈阳辽宁发电? /> </a> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="txt"> <a href="/supply/231.html" title="沈阳辽宁发电? rel="nofollow"> 沈阳辽宁发电? </a> </div> </dd> </dl> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="zklist"> <div id="b4aa5kuc2j" class="zklist-T"> 相关新闻 </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="zklist-C"> <ul> <li> <a href="/news/621.html" title="【图文】柴油发电机组电缆规格表_无刷发电机的组成" rel="nofollow"> 【图文】柴油发电机组电缆规格表_无刷发电机的组成 </a> </li> <li> <a href="/news/619.html" title="柴油发电机沈阳进口发电机?美发明微型发电机" rel="nofollow"> 柴油发电机沈阳进口发电机?美发明微型发电机 </a> </li> <li> <a href="/news/618.html" title="【经验】沈阳专业生产沈阳发电机?发电机价格发电机?016? rel="nofollow"> 【经验】沈阳专业生产沈阳发电机?发电机价格发电机?016? </a> </li> <li> <a href="/news/617.html" title="【图文】柴油发电机系统调试方案_柴油发电机噪声的合理范围值是多少" rel="nofollow"> 【图文】柴油发电机系统调试方案_柴油发电机噪声的合理范围值是多少 </a> </li> <li> <a href="/news/616.html" title="柴油发电机组发电机组2016新款出台 辽宁发电机供油系统简? rel="nofollow"> 柴油发电机组发电机组2016新款出台 辽宁发电机供油系统简? </a> </li> <li> <a href="/news/615.html" title="【图文】柴油发电机技术—噪声的分类有哪些_无刷发电机静止部分的组成结构" rel="nofollow"> 【图文】柴油发电机技术—噪声的分类有哪些_无刷发电机静止部分的组成结构 </a> </li> <li> <a href="/news/614.html" title="【图文】康明斯发电机组预热到启动的操作_康明斯发电机组的操作误区" rel="nofollow"> 【图文】康明斯发电机组预热到启动的操作_康明斯发电机组的操作误区 </a> </li> <li> <a href="/news/613.html" title="【推荐】沈阳发电机部分部件的分?优质沈阳发电机批?采购" rel="nofollow"> 【推荐】沈阳发电机部分部件的分?优质沈阳发电机批?采购 </a> </li> <li> <a href="/news/612.html" title="【经验】沈阳发电机组组生产厂家之一 简述沈阳发电机? rel="nofollow"> 【经验】沈阳发电机组组生产厂家之一 简述沈阳发电机? </a> </li> <li> <a href="/news/611.html" title="【优选】天然气发电机组的进气系统介绍和保养 燃气发电机组发电方式的比? rel="nofollow"> 【优选】天然气发电机组的进气系统介绍和保养 燃气发电机组发电方式的比? </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="bottom_box"> <div id="b4aa5kuc2j" class="bottom_nav"> <a rel="nofollow" href="/" title="首页">首页</a> <a rel="nofollow" href="/about/" title="走进德尼?>走进德尼?/a> <a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品展示">产品展示</a> <a rel="nofollow" href="/buy/" title="厂房设备">厂房设备</a> <a rel="nofollow" href="/download/" title="荣誉资质">荣誉资质</a> <a rel="nofollow" href="/news/jszc/" title="技术支?>技术支?/a> <a rel="nofollow" href="/news/ptgc/" title="配套工程">配套工程</a> <a rel="nofollow" href="/news/" title="公司动?>公司动?/a> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html" title="成功案例">成功案例</a> <a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a> <a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a> <a href="/sitemap.xml" title="XML">XML</a> <a href="/changecity.html" title="城市分站">城市分站</a> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="bottom_big"> <div id="b4aa5kuc2j" class="bottom_left"> 沈阳柴油发电机组哪家好?供应订做多少钱?发电机组参数怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供天然气发电机组、沈阳发电机租赁、发电机、沈阳发电机维修等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制? <br/> Powered by <div>Copyright© 58movies.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 热门城市推广: <a href="/benxi.html" title="本溪" target="_blank" >本溪</a> <a href="/haebin.html" title="哈尔? target="_blank" >哈尔?/a> <a href="/shenyang.html" title="沈阳" target="_blank" >沈阳</a> <a href="/heilongjiang.html" title="黑龙? target="_blank" >黑龙?/a> <a href="/dalian.html" title="大连" target="_blank" >大连</a> <a href="/changchun.html" title="长春" target="_blank" >长春</a> <a href="/jilin.html" title="吉林" target="_blank" >吉林</a> </div> </div> <div id="b4aa5kuc2j" class="bottom_right"> <img src="/template/YXX0063/picture/20161215112903_8593.png" title="扫一扫访问手机站" alt="扫一扫访问手机站" /> </div> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script>var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?be055eb5acfdc25d3bd72279b8418725"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();</script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window..protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); <a target="_blank" title="׸" href="http://syaxjy.com">׸</a> <a target="_blank" title="˷ͧע" href="http://cxfdm.com">˷ͧע</a> <a target="_blank" title="ڸ" href="http://haoqings.com">ڸ</a> <a target="_blank" title="и" href="http://sy-rhtz.com">и</a> <a target="_blank" title="" href="http://nyxjgz.com"></a> <a target="_blank" title="è" href="http://88subet.com">è</a> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='l5x49'></q><tt id='l5x49'><dd id='l5x49'><noscript id='l5x49'><dl id='l5x49'><i id='l5x49'></i><dd id='l5x49'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='l5x49'></tr><td id='l5x49'></td><q id='l5x49'></q><dd id='l5x49'></dd><div id='l5x49'><button id='l5x49'><tfoot id='l5x49'><i id='l5x49'><dl id='l5x49'><i id='l5x49'><strike id='l5x49'><dt id='l5x49'></dt></strike></i></dl></i><pre id='l5x49'></pre></tfoot><u id='l5x49'></u><small id='l5x49'></small></button><tr id='l5x49'></tr></div><strike id='l5x49'></strike><label id='l5x49'></label><button id='l5x49'></button><optgroup id='l5x49'></optgroup><dd id='l5x49'></dd><sup id='l5x49'><del id='l5x49'><strike id='l5x49'><dd id='l5x49'></dd></strike></del></sup><fieldset id='l5x49'><p id='l5x49'></p></fieldset><big id='l5x49'><big id='l5x49'><address id='l5x49'><dl id='l5x49'></dl></address><dd id='l5x49'></dd><table id='l5x49'><abbr id='l5x49'><strong id='l5x49'><blockquote id='l5x49'></blockquote></strong></abbr><td id='l5x49'><pre id='l5x49'></pre></td></table></big></big><q id='l5x49'><abbr id='l5x49'><thead id='l5x49'></thead></abbr></q><li id='l5x49'><q id='l5x49'><acronym id='l5x49'><dd id='l5x49'><td id='l5x49'><noframes id='l5x49'><tr id='l5x49'><strong id='l5x49'></strong><small id='l5x49'></small><button id='l5x49'></button><li id='l5x49'><noscript id='l5x49'><big id='l5x49'></big><dt id='l5x49'></dt></noscript></li></tr><ol id='l5x49'><option id='l5x49'><table id='l5x49'><blockquote id='l5x49'><tbody id='l5x49'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='l5x49'></u><kbd id='l5x49'><kbd id='l5x49'></kbd></kbd></noframes><abbr id='l5x49'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='l5x49'><button id='l5x49'><abbr id='l5x49'></abbr></button></thead><button id='l5x49'><u id='l5x49'><u id='l5x49'></u></u><tr id='l5x49'><optgroup id='l5x49'><dd id='l5x49'><dfn id='l5x49'><tt id='l5x49'><thead id='l5x49'><optgroup id='l5x49'></optgroup></thead></tt><legend id='l5x49'></legend><noframes id='l5x49'><b id='l5x49'><form id='l5x49'></form></b></noframes></dfn><pre id='l5x49'></pre></dd></optgroup><dl id='l5x49'><big id='l5x49'><dd id='l5x49'><td id='l5x49'><dir id='l5x49'></dir></td></dd></big><optgroup id='l5x49'></optgroup><dfn id='l5x49'></dfn></dl></tr></button><strong id='l5x49'></strong><ol id='l5x49'><dfn id='l5x49'><kbd id='l5x49'></kbd></dfn></ol><ul id='l5x49'></ul><noframes id='l5x49'></noframes><blockquote id='l5x49'></blockquote><fieldset id='l5x49'></fieldset><sup id='l5x49'><p id='l5x49'><tt id='l5x49'><sup id='l5x49'><bdo id='l5x49'><ol id='l5x49'><sup id='l5x49'><dl id='l5x49'><em id='l5x49'><label id='l5x49'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='l5x49'></address></sup></tt></p><fieldset id='l5x49'><noframes id='l5x49'><code id='l5x49'><strong id='l5x49'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='l5x49'></sup><div id='l5x49'><pre id='l5x49'><select id='l5x49'></select><td id='l5x49'></td></pre></div><kbd id='l5x49'><u id='l5x49'></u></kbd><div id='l5x49'></div><blockquote id='l5x49'></blockquote><q id='l5x49'></q><th id='l5x49'></th><big id='l5x49'></big><address id='l5x49'><b id='l5x49'><select id='l5x49'></select></b></address><code id='l5x49'></code><ul id='l5x49'><strike id='l5x49'></strike></ul><noscript id='l5x49'></noscript><pre id='l5x49'></pre><div id='l5x49'><p id='l5x49'></p></div><tfoot id='l5x49'></tfoot><thead id='l5x49'><bdo id='l5x49'></bdo></thead><kbd id='l5x49'></kbd><p id='l5x49'><fieldset id='l5x49'><style id='l5x49'></style></fieldset></p><acronym id='l5x49'><big id='l5x49'><code id='l5x49'></code></big></acronym><noframes id='l5x49'><fieldset id='l5x49'></fieldset></noframes><ol id='l5x49'></ol><font id='l5x49'></font><td id='l5x49'><ol id='l5x49'></ol></td><center id='l5x49'></center><option id='l5x49'></option><legend id='l5x49'></legend><big id='l5x49'></big><sub id='l5x49'><ol id='l5x49'><li id='l5x49'><label id='l5x49'></label></li></ol></sub><i id='l5x49'><ol id='l5x49'></ol></i><del id='l5x49'></del><tr id='l5x49'><tr id='l5x49'><bdo id='l5x49'><form id='l5x49'><em id='l5x49'></em><ins id='l5x49'><center id='l5x49'><center id='l5x49'></center></center></ins><pre id='l5x49'><em id='l5x49'></em><abbr id='l5x49'><legend id='l5x49'><div id='l5x49'><center id='l5x49'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='l5x49'></b><noframes id='l5x49'><span id='l5x49'></span></noframes><font id='l5x49'><ol id='l5x49'></ol></font><td id='l5x49'><abbr id='l5x49'><option id='l5x49'><big id='l5x49'></big></option></abbr><dfn id='l5x49'></dfn></td><form id='l5x49'><legend id='l5x49'></legend></form><td id='l5x49'><strike id='l5x49'><blockquote id='l5x49'></blockquote></strike></td><sup id='l5x49'><fieldset id='l5x49'><li id='l5x49'></li></fieldset></sup><option id='l5x49'></option><thead id='l5x49'></thead><del id='l5x49'></del><b id='l5x49'><tfoot id='l5x49'></tfoot><i id='l5x49'></i></b><sup id='l5x49'></sup><thead id='l5x49'></thead><kbd id='l5x49'></kbd><acronym id='l5x49'><strike id='l5x49'></strike></acronym><table id='l5x49'><select id='l5x49'></select></table><strong id='l5x49'></strong><center id='l5x49'></center><p id='l5x49'><b id='l5x49'><bdo id='l5x49'><span id='l5x49'></span></bdo></b></p><tr id='l5x49'><form id='l5x49'><strong id='l5x49'><dir id='l5x49'></dir></strong><th id='l5x49'></th></form><strong id='l5x49'><select id='l5x49'></select></strong></tr><form id='l5x49'><pre id='l5x49'></pre></form><code id='l5x49'></code><optgroup id='l5x49'></optgroup><strong id='l5x49'><td id='l5x49'><table id='l5x49'><legend id='l5x49'><legend id='l5x49'><big id='l5x49'><fieldset id='l5x49'><q id='l5x49'><tfoot id='l5x49'><big id='l5x49'><tt id='l5x49'><thead id='l5x49'></thead></tt></big><p id='l5x49'></p><button id='l5x49'><table id='l5x49'><ins id='l5x49'></ins><tt id='l5x49'><li id='l5x49'><thead id='l5x49'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='l5x49'><td id='l5x49'></td><tfoot id='l5x49'></tfoot></tr><strong id='l5x49'><span id='l5x49'><dfn id='l5x49'></dfn><bdo id='l5x49'><thead id='l5x49'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='l5x49'></button><ol id='l5x49'><font id='l5x49'><blockquote id='l5x49'><center id='l5x49'></center></blockquote></font></ol><strong id='l5x49'></strong><dl id='l5x49'><legend id='l5x49'></legend><sub id='l5x49'><small id='l5x49'></small></sub></dl><style id='l5x49'></style><pre id='l5x49'><code id='l5x49'></code></pre><big id='l5x49'></big><font id='l5x49'></font><bdo id='l5x49'></bdo><dfn id='l5x49'><dd id='l5x49'><button id='l5x49'><strike id='l5x49'><div id='l5x49'><div id='l5x49'><legend id='l5x49'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='l5x49'><q id='l5x49'></q></optgroup></dd><ol id='l5x49'><q id='l5x49'><dfn id='l5x49'><button id='l5x49'><tbody id='l5x49'><tbody id='l5x49'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='l5x49'></dl><fieldset id='l5x49'></fieldset><u id='l5x49'></u><div id='l5x49'><ins id='l5x49'></ins></div><strong id='l5x49'></strong><center id='l5x49'></center><strong id='l5x49'></strong><small id='l5x49'></small><td id='l5x49'><q id='l5x49'><q id='l5x49'><b id='l5x49'><optgroup id='l5x49'></optgroup></b></q><ol id='l5x49'><bdo id='l5x49'></bdo></ol><dd id='l5x49'><th id='l5x49'></th></dd><blockquote id='l5x49'></blockquote><ul id='l5x49'><style id='l5x49'></style></ul></q></td><noscript id='l5x49'></noscript><ol id='l5x49'></ol><p id='l5x49'></p><strong id='l5x49'><big id='l5x49'></big><strike id='l5x49'><q id='l5x49'><sup id='l5x49'></sup></q></strike></strong><p id='l5x49'><thead id='l5x49'><acronym id='l5x49'><tfoot id='l5x49'><kbd id='l5x49'></kbd><form id='l5x49'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='l5x49'></fieldset><b id='l5x49'><dt id='l5x49'></dt></b><sup id='l5x49'></sup><label id='l5x49'></label><noframes id='l5x49'><ins id='l5x49'></ins></noframes><td id='l5x49'></td><dfn id='l5x49'></dfn><font id='l5x49'><style id='l5x49'></style></font><tr id='l5x49'><td id='l5x49'></td></tr><dfn id='l5x49'><ul id='l5x49'></ul></dfn><tr id='l5x49'></tr><abbr id='l5x49'></abbr><strong id='l5x49'></strong><dt id='l5x49'></dt><span id='l5x49'><label id='l5x49'><td id='l5x49'></td></label><address id='l5x49'></address></span><label id='l5x49'><bdo id='l5x49'><dt id='l5x49'><dl id='l5x49'></dl></dt></bdo></label><abbr id='l5x49'><optgroup id='l5x49'></optgroup></abbr><code id='l5x49'></code><address id='l5x49'><thead id='l5x49'></thead></address><td id='l5x49'><style id='l5x49'><tbody id='l5x49'></tbody><strong id='l5x49'></strong></style></td><ul id='l5x49'><ul id='l5x49'></ul></ul><del id='l5x49'></del><th id='l5x49'><option id='l5x49'><legend id='l5x49'></legend></option></th><b id='l5x49'></b><i id='l5x49'><noscript id='l5x49'></noscript></i><q id='l5x49'></q><select id='l5x49'></select><option id='l5x49'></option><optgroup id='l5x49'><big id='l5x49'></big></optgroup><noframes id='l5x49'><acronym id='l5x49'><em id='l5x49'></em><td id='l5x49'><div id='l5x49'></div></td></acronym><address id='l5x49'><big id='l5x49'><big id='l5x49'></big><legend id='l5x49'></legend></big></address></noframes><ul id='l5x49'></ul><abbr id='l5x49'><p id='l5x49'><small id='l5x49'><bdo id='l5x49'><code id='l5x49'><i id='l5x49'><legend id='l5x49'></legend></i><sub id='l5x49'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='l5x49'></noscript><tr id='l5x49'></tr><select id='l5x49'><button id='l5x49'><dfn id='l5x49'><p id='l5x49'></p><q id='l5x49'></q></dfn></button><noframes id='l5x49'></noframes><b id='l5x49'></b></select><font id='l5x49'></font><option id='l5x49'></option><fieldset id='l5x49'></fieldset><noframes id='l5x49'><i id='l5x49'><div id='l5x49'><ins id='l5x49'></ins></div></i></noframes><tr id='l5x49'></tr><label id='l5x49'><small id='l5x49'></small><b id='l5x49'></b></label><noscript id='l5x49'><tr id='l5x49'></tr><div id='l5x49'></div><noscript id='l5x49'></noscript><tr id='l5x49'></tr></noscript><center id='l5x49'></center><dl id='l5x49'></dl><blockquote id='l5x49'></blockquote><pre id='l5x49'><dl id='l5x49'><noframes id='l5x49'><i id='l5x49'></i></noframes><dt id='l5x49'></dt></dl><label id='l5x49'><dfn id='l5x49'></dfn></label></pre><dir id='l5x49'></dir><strike id='l5x49'></strike><thead id='l5x49'></thead><span id='l5x49'></span><i id='l5x49'></i><font id='l5x49'></font><style id='l5x49'></style><font id='l5x49'></font><td id='l5x49'><select id='l5x49'><b id='l5x49'><address id='l5x49'><noscript id='l5x49'><acronym id='l5x49'></acronym></noscript></address><style id='l5x49'><tbody id='l5x49'></tbody></style></b></select><ul id='l5x49'><thead id='l5x49'></thead></ul></td><strike id='l5x49'><dt id='l5x49'></dt></strike><dfn id='l5x49'></dfn><dir id='l5x49'><b id='l5x49'></b><font id='l5x49'></font></dir><ul id='l5x49'></ul><q id='l5x49'></q><acronym id='l5x49'></acronym><center id='l5x49'><strong id='l5x49'></strong></center><ins id='l5x49'><label id='l5x49'></label><span id='l5x49'></span></ins><li id='l5x49'><blockquote id='l5x49'></blockquote></li><th id='l5x49'><table id='l5x49'></table></th><tfoot id='l5x49'></tfoot><ins id='l5x49'></ins><table id='l5x49'></table><noscript id='l5x49'><del id='l5x49'><ol id='l5x49'><center id='l5x49'><ul id='l5x49'></ul><div id='l5x49'></div></center></ol></del></noscript><strong id='l5x49'><legend id='l5x49'></legend><td id='l5x49'></td></strong><font id='l5x49'><font id='l5x49'></font></font><noscript id='l5x49'><em id='l5x49'><form id='l5x49'><sub id='l5x49'></sub></form><bdo id='l5x49'></bdo></em></noscript><address id='l5x49'></address><center id='l5x49'><del id='l5x49'></del><sup id='l5x49'></sup></center><kbd id='l5x49'></kbd><font id='l5x49'><b id='l5x49'></b><table id='l5x49'></table><blockquote id='l5x49'></blockquote></font><big id='l5x49'><q id='l5x49'><center id='l5x49'><button id='l5x49'></button></center></q></big><i id='l5x49'><form id='l5x49'><option id='l5x49'></option><dir id='l5x49'><thead id='l5x49'></thead></dir></form><tr id='l5x49'><strike id='l5x49'><noframes id='l5x49'><dl id='l5x49'></dl></noframes></strike><dt id='l5x49'></dt></tr></i><dfn id='l5x49'></dfn><tbody id='l5x49'></tbody><select id='l5x49'><dir id='l5x49'><noscript id='l5x49'><th id='l5x49'><strike id='l5x49'></strike><small id='l5x49'></small></th></noscript><tbody id='l5x49'><em id='l5x49'><optgroup id='l5x49'></optgroup><style id='l5x49'><tr id='l5x49'></tr><address id='l5x49'></address></style></em></tbody><code id='l5x49'><noscript id='l5x49'><ins id='l5x49'><font id='l5x49'></font></ins></noscript></code></dir><p id='l5x49'></p><dl id='l5x49'></dl></select><form id='l5x49'><bdo id='l5x49'></bdo><optgroup id='l5x49'><tbody id='l5x49'></tbody></optgroup><blockquote id='l5x49'><button id='l5x49'><pre id='l5x49'><li id='l5x49'><tfoot id='l5x49'><kbd id='l5x49'></kbd></tfoot><fieldset id='l5x49'><dd id='l5x49'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='l5x49'></table><span id='l5x49'><dl id='l5x49'></dl></span></blockquote></form><em id='l5x49'><small id='l5x49'><blockquote id='l5x49'></blockquote></small></em><tfoot id='l5x49'></tfoot><del id='l5x49'><pre id='l5x49'></pre></del><em id='l5x49'><acronym id='l5x49'><th id='l5x49'></th></acronym></em><fieldset id='l5x49'></fieldset><code id='l5x49'><noframes id='l5x49'></noframes></code><form id='l5x49'><optgroup id='l5x49'><dir id='l5x49'></dir></optgroup></form><strong id='l5x49'></strong><ins id='l5x49'><option id='l5x49'></option></ins><dd id='l5x49'></dd><span id='l5x49'><tbody id='l5x49'></tbody></span><strong id='l5x49'><pre id='l5x49'><form id='l5x49'></form></pre></strong><li id='l5x49'><abbr id='l5x49'><dir id='l5x49'></dir><acronym id='l5x49'></acronym></abbr></li><ol id='l5x49'></ol><strike id='l5x49'></strike><label id='l5x49'></label><legend id='l5x49'><address id='l5x49'><thead id='l5x49'><tr id='l5x49'></tr></thead></address><dt id='l5x49'></dt></legend><thead id='l5x49'></thead><ins id='l5x49'><big id='l5x49'></big></ins><kbd id='l5x49'></kbd><center id='l5x49'><acronym id='l5x49'></acronym><code id='l5x49'></code></center><ul id='l5x49'><pre id='l5x49'></pre></ul><style id='l5x49'><dt id='l5x49'><noframes id='l5x49'></noframes></dt><sub id='l5x49'></sub><b id='l5x49'></b></style></div></html>